Trường hợp website bị sự cố, bị hacker phá… thì sẽ xử lý thế nào?

81

Việc một website trên mạng bị sự cố do hacker cố tình phá hoặc thỉnh thoảng trang web bị ngưng hoạt động vài phút là chuyện bình thường. Không ai dám đảm bảo 100% rằng website không bị sự cố.

– Quan trọng là Nguyễn Minh có giải pháp khắc phục sự cố một cách nhanh nhất có thể, với ít thiệt hại nhất.

– Nguyễn Minh khắc phục nhanh sự cố trong vòng 24 giờ và cứu dữ liệu ở mức cao nhất vì Nguyễn Minh luôn có sao lưu dữ liệu offline và có ít nhất một host dự phòng song song.