Thiết kế web bán hàng chuẩn seo là gì?

81

Thiết kế web bán hàng chuẩn seo là quá trình tối ưu ngay sau khi thiết kế web giúp website của bạn đủ tiêu chuẩn để đưa trang web của bạn vào bảng xếp hạng của google. Mức độ chuẩn seo trang web của bạn bao gồm:
– Sitemaps: sơ đồ trang web
– Tối ưu các thẻ h1, h2, h3… trong trang web của bạn
– Tối ưu tiêu đề các trang con trong trang web
– Tối ưu mô tả trong từng bài viết
– Tối ưu đường link thân thiện với google..