Seo onpage là gì?

83

SEO onpage bao gồm tất cả các yếu tố của SEO mà bạn có quyền kiểm soát: Title, Description, Content, Page, URL, H1 – H2 – H3 tags.Meta tags, Images, Permalinks, Placement in meta tag,Title Length/ post title length, Keyword Stuffing in Description, Page Load Time, Sitemap,Robots file, Google Analytics. 

Nếu bạn sở hữu một trang web, bạn có thể kiểm soát các vấn đề kỹ thuật và chất lượng nội dung của mình. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ có thể giải quyết tất cả các yếu tố này khi chúng nằm trong tay bạn. Hãy nhớ rằng: nếu bạn tạo một trang web tối ưu onpage một cách kỹ càng, web của bạn chắc chắn sẽ bắt đầu xếp hạng từ google. Tập trung vào SEO trên trang cũng sẽ tăng cơ hội thành công cho chiến lược SEO ngoài trang của bạn. Xây dựng liên kết với một trang web tồi tệ là rất khó. Không ai muốn liên kết đến các bài báo được viết xấu hoặc các trang web không hoạt động bình thường.