Seo là gì trong marketing?

82

Seo trong marketing là một trong những kênh tiếp thị trực tuyến khai thác khách hàng tiềm năng một cách tự nhiên, tuyệt vời nhất. Nó nhắm đến một nhóm đối tượng khách hàng đã biết am hiểu về sản phẩm hay dịch vụ bạn đang kinh doanh và họ  đang có nhu cầu.