Seo google nghĩa là gì?

75

Seo là viết tắt của từ gì:  search engine optimization – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; nhưng để trả lời đầy đủ câu hỏi của bạn, ý nghĩa đơn giản của SEO trong tiếp thị doanh nghiệp của bạn là quá trình cải thiện trang web của bạn để các công cụ tìm kiếm như Google có nhiều khả năng hiển thị doanh nghiệp của bạn hơn trong kết quả tìm kiếm của người dùng .

Seo google liên quan đến việc tối ưu hóa kỹ thuật, cũng như nghiên cứu từ khóa, triển khai các từ khóa đó vào trang web của bạn và liên tục cải thiện nội dung của bạn để mọi người dễ dàng tìm thấy hơn. Nếu điều đó vẫn nghe có vẻ phức tạp, không sao cả. Có một cách dễ dàng hơn để quản lý các nỗ lực SEO doanh nghiệp của riêng bạn.