Seo backlink là gì?

85

Backlink trong seo web không là gì khác ngoài việc sử dụng trang web của người khác để lưu trữ trang web của bạn sao cho khi bạn nhấp vào, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của chính mình. Nói tóm lại, lưu trữ siêu liên kết của bạn trên một trang web khác để định tuyến đến trang web của riêng bạn. Liên kết ngược thường còn được gọi là Liên kết đến (IBL) hoặc Liên kết đến. Những liên kết ngược này đôi khi rất quan trọng để xác định mức độ phổ biến của trang web của bạn trên Google, nhưng chúng tôi phải cẩn thận về việc gửi thư rác cho các trang web. Trong google, người ta thấy rằng một trang web có nhiều liên kết ngược sẽ tìm thấy mức độ liên quan nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm.