Bảo hành vĩnh viễn khi thiết kế website là như thế nào?

78

Tất cả các website Nguyễn Minh thiết kế đều được bảo hành miễn phí vĩnh viễn. Bao gồm việc khắc phục mọi sự cố (ngoại trừ các sự cố bất khả kháng).

Website của quý khách sẽ được Nguyễn Minh bảo hành trọn thời gian hoạt động. Cho đến khi website không còn hoạt động hoặc quý khách không còn muốn duy trì website, hoặc website không còn sử dụng dịch vụ của Nguyễn Minh cung cấp.